Akoestiek is de wetenschap van het geluid en hoe dat zich verplaatst. De akoestiek op kantoor heeft een enorme impact op het welbevinden van uw medewerkers. Ongewenst geluid verstoort hen, terwijl een goede akoestiek juist helpt om goed te horen wat van belang is.

Hoe geluid zich verplaatst

Geluidsgolven verplaatsen zich in een rechte lijn tot ze een obstakel tegenkomen. Dat kan eender welk object zijn: een muur, plafond of vloer, meubilair, een plant of een gordijn. Op dat moment wordt een deel van de geluidsenergie teruggekaatst, een deel wordt geabsorbeerd door het materiaal waarop de geluidsgolf botst, en een deel dringt erdoorheen.

Transmissie en resonantie

“De akoestiek is hier slecht.” Het is een klacht die we regelmatig horen, maar die op zichzelf weinig zegt. Het ene storende geluid is het andere niet. Klachten over de akoestiek kunnen twee oorzaken hebben: ofwel dringt er geluid uit een andere, aanpalende ruimte binnen en verstoort die het gesprek (‘transmissie’). Ofwel kaatst het geluid in de ruimte zelf, bijvoorbeeld van een gesprek, terug en ontstaat er op die manier storende galm (‘resonantie’). En dan is er nog contactgeluid: geluid dat bijvoorbeeld veroorzaakt wordt doordat iemand op de verdieping boven u iets op de grond laat vallen.

Een goed uitgekiend akoestisch ontwerp speelt in op al die problemen. Door de absorptie van het geluid te verhogen, door gebruik van de juiste materialen, weerkaatst het geluid minder in de ruimte zelf, waardoor er in die ruimte minder storend omgevingsgeluid weergalmt. En het geluid verlaat de ruimte ook minder, waardoor u in aanpalende ruimtes niet hoeft mee te luisteren.

akoestiek op kantoor

Akoestiek op kantoor

Gebruikers ervaren de akoestiek in een ruimte als aangenaam wanneer de geluidsdruk laag blijft; wanneer ze, kortom, weinig galm ervaren, gesprekken goed kunnen verstaan en niet gestoord worden door omgevingsgeluid. Is er een hoge geluidsweerkaatsing, dan merkt u al snel dat mensen luider gaan praten om zich verstaanbaar te maken. Dat escaleert tot een oorverdovende geluidssoep.

In het ideale geval is akoestiek al opgenomen in de architectuur van uw gebouw. Is dat niet zo? Dan is niet alles verloren. Maar de oplossing is altijd maatwerk, en dient integraal deel uit te maken van uw kantoorontwerp.

Een vraag over akoestiek op kantoor? Neem contact op.