Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met een vraag naar flexwerk, thuiswerk of telewerk. Als argumenten hoort u dan dat het tijd bespaart, dat werknemers er meer verantwoordelijk door worden en dat het goed is voor de productiviteit en de creativiteit. Maar klopt dat ook?

Gezonde balans

Thuiswerk leidt alvast tot een betere balans tussen privé en werk voor uw werknemer. Die verliest minder tijd in de file en dat scheelt ook heel wat frustratie. Een bezoekje aan de schoolpoort tussendoor? Dat kan perfect. En mails beantwoorden kan perfect terwijl de wasmachine draait.

Werknemers die zelf kunnen beslissen over hun tijdsbesteding, voelen zich beter betrokken. En die responsabilisering leidt tot betere prestaties voor uw bedrijf. Een geëngageerde werknemer straalt af op uw bedrijf, de collega’s en uw klanten.

Moderne werkplekken zijn kostenbesparend

Voor u als werkgever valt er op termijn nog verder voordeel te halen. Dankzij telewerk en flexwerk bespaart u op kantoorruimte, onderhoudskosten, verplaatsings- en parkeerkosten. Maar daarvoor moet de werkplek wel doordacht aangepast zijn.

Deze evolutie is een opportuniteit: u kunt deze transformatie aangrijpen om de bedrijfscultuur en de onderlinge dynamiek te verbeteren, of er minstens over te waken dat deze behouden blijven.

Andere aanpak

Medewerkers beslissen in een flexwerkomgeving voor een groot stuk zelf waar, wanneer en hoe ze werken, op voorwaarde dat doelstellingen en deadlines gerespecteerd blijven. Die insteek vergt nieuwe en duidelijke afspraken en een aangepaste infrastructuur.

De omslag naar het nieuwe werken hoeft niet in één klap te gebeuren. Een stapsgewijze aanpak laat ruimte voor gewenning en bijsturing waar nodig. Een goed beginpunt? Laat een WPS-onderzoek (WPS: Workplace Strategy) uitvoeren om na te gaan in welke mate uw bedrijf is voorbereid op het nieuwe werken. En welke stappen u nog dient te nemen.

CAPTIF begeleidt bedrijven in het WPS-onderzoek en bij de nodige infrastructurele stappen. Dit kan gaan van een herinrichting of herindeling van de beschikbare ruimte tot een ‘stay or leave’-scenario.