Wanneer duurt een trend lang genoeg om geen trend meer te zijn, maar een evolutie? In het geval van het nieuwe werken is de vraag alvast niet meer aan de orde. ‘The new way of working’ is het nieuwe normaal, maar kan dat zomaar in elke organisatie?

Het nieuwe werken geeft werknemers de kans om hun werk zelfstandig – of met grotere zelfstandigheid – te regelen. Gedaan dus met de strenge 9-to-5 die er enkel toe leidt dat uw medewerkers twee keer per dag in de file staan. Beginnen ze ’s ochtends aan de ontbijttafel al met werken? Prima, zolang ze maar op tijd op kantoor zijn voor die geplande middagmeeting.

Het nieuwe werken heeft voordelen…

Werkuren en werkplaats worden dus onzekerder. Dat heeft bewezen voordelen: door de toegenomen flexibiliteit kunnen werknemers hun werk-privébalans beter bewaken. Daardoor zijn ze productiever, meer geëngageerd en loyaler aan uw bedrijf. En met een flexibele werkindeling bouwt u een positieve reputatie op als werkgever en trekt u dus meer talent aan. Tenminste, dat is de theorie.

… maar ook uitdagingen

De praktijk is wat genuanceerder. Want de omslag naar het nieuwe werken gaat niet vanzelf. Er komt een hele cultuurverandering bij kijken, want hoe evalueert u werknemers die u niet meer dagelijks aan het werk ziet? En wat zegt de arbeidswet erover dat kantoorwerkers nu ook thuis, in hun comfortabele zetel, aan het werk kunnen zijn? Trouwens, is die zetel niet slecht voor de rug? Wie draait dan op bij een rugletsel?

Win-win

Het nieuwe werken gaat om méér dan enkel flexibele uren en thuiswerk. Het is een manier om uw medewerkers meer autonomie te geven, en een uitdaging om na te denken over wat u als bedrijf precies doet. U moet op zoek naar een nieuwe definitie van productiviteit, want u kan niet meer meekijken over hun schouder. Welke output verwacht u van hen? Hoe, waar en wanneer kunnen ze die het beste leveren? Daarover moet u nieuwe, duidelijke afspraken maken. Enkel zo wordt het nieuwe werken een win-win voor u én uw medewerkers.

Bouwstenen voor het nieuwe werken

Houvast voor de omslag naar het nieuwe werken vindt u in de vier B’s: ‘business’, ‘behavior’, ‘bytes’ en ‘bricks’. De duurzame, efficiënte werking van uw business staat centraal. Het juiste gedrag of behavior moedigt u aan met een open cultuur die steunt op verantwoordelijkheid en vertrouwen. De bytes staan voor de digitale tools die uw medewerkers helpen om samen te werken, ook al bevinden ze zich niet meer op dezelfde locatie.

Flexibele ruimte

De laatste bouwsteen, de bricks, staat voor uw kantoor. ‘Het nieuwe kantoor’ richt zich op flexibiliteit, mobiliteit en samenwerking. De tijd van een vast bureau per persoon is voorgoed voorbij. In plaats daarvan moet uw kantoor zich kunnen aanpassen aan de verschillende taken van uw werknemers en aan samenwerking, bijvoorbeeld met mensen die elders aan het werk zijn. Dat uit zich in de inrichting en het meubilair, met flexibele ruimtes die zich lenen tot verschillende taken, plekken om samen te werken, ongestoord te telefoneren, focuswerk te doen enzovoort.

Hoe uw flexibele kantoor eruit kan zien? Dat is een open vraag. Want net zoals u aan het nieuwe werken zelf een invulling moet geven die klopt voor uw bedrijf, activiteiten en medewerkers, moet uw kantoor die keuzes weerspiegelen. We geven er graag vorm aan, samen met u.